Kaip prisegti el. laiško kopiją prie Įmonės ar Kontakto kortelės? (Smart Cc/Bcc ir laiškų persiuntimas)

Try Teamgate for free