Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip nustatyti šalto kontakto vertę?

Giedre -

Kas yra šaltų kontaktų vertė?

 

 

Šaltų kontaktų vertė nurodo pardavimo galimybės potencialą, tad atsižvelgiant į šią vertę pardavimų ir rinkodaros specialistai gali racionaliau panaudoti savo pastangas siekiant geriausios finansinės grąžos. Šaltų kontaktų vertės skaičiavimas leidžia aiškiai matyti, kurie šalti kontaktai yra vertingiausi ir kuriems šaltiems kontaktams reikėtų skirti daugiausia dėmesio ir pastangų. 

Kiekvieno šalto kontakto vertė gali skirtis, tačiau pagal ją galima spręsti, kuriems šaltiems kontaktams skirti pirmenybę, siekiant konvertuoti juos į kontaktus.

 

Kaip šaltiems kontaktams nustatyti vertę?

 


INFO: Užsisakiusiems "Professional" planą šaltų kontaktų vertė skaičiuojama tik pagal šalto kontakto šaltinį.

 

Šaltų kontaktų vertė yra išreiškiama skaičiais (taškų suma). Kiekvieno šalto kontakto vertė patenka į vieną iš trijų kategorijų "šaltas", "šiltas" arba "karštas". Tam, kad būtų paskaičiuota šalto kontakto vertė reikia priskirti taškų skaičių šaltų kontaktų vertinimo kriterijams. Galimi vertinimo kriterijai yra šie: šaltinis, šalis, industrija, statusas, atsakingas bei papildomi laukai, kurių tipas yra "vienas variantas" ir "daug variantų". Savo nuožiūra galite nuspręsti ar norite šaltų kontaktų vertę matuoti pagal visus galimus kriterijus ar pasirinkti tik kelis ar vieną iš jų.

 

Norėdami efektyviau įvertinti, kuriuos vertinimo kriterijus pasirinkti ir kurie iš jų yra svarbūs- paanalizuokite Įžvalgų modulį ir ypač Rinkodaros skiltį, kurioje matysite iš kokių šaltinių, šalių, industrijų atsiranda daugiausia šaltų kontaktų ir sukuriama daugiausia pardavimų. 

 

Kaip priskirti taškus šaltiems kontaktams?

 

1. Pirmiausia nuspręskite, kuriuos kriterijus naudosite? Visus galimus ar tik kelis. Pvz. šalis, industrija ir šaltinis.

2. Apsispręskite, kokią verčių skalę naudosite. Pvz.: (0-100) ; (-50-100) ; (10-50).

3. Apsispręskite kiek taškų iš galimo maksimumo skirsite kiekvienai kategorijai. Pvz. jeigu vertinimui naudosite visas 5 kategorijas, o galimos vertės maximumas yra 100, tuomet rekomenduotina vienai reikšmei pvz. "šaltiniui" skirti 20.

4. Apsispręskite kokią taškų sumą surinkęs šaltas kontaktas bus laikomas "šaltas", "šiltas" ir "karštas". Pagal tai, naudodamiesi slankikliu nustatykite šaltų kontaktų vertingumo intervalus.

5. Juostoje esanti didžiausia galima vertė skalėje apskaičiuojama taip: sudedamos didžiausios taškų sumos įrašytos kiekviename vertinimo kriterijuje.  Pvz. paveiksle matome didžiausia taškų suma kriterijuje "šalis" yra 30, "industrija" 50. Šių reikšmių t.y. 50+30=80 suma ir bus laikoma didžiausia galima verte.

6. Mažiausia skalėje galima vertė yra mažiausių priskirtų taškų kiekviename pasirinktame kriterijuje suma.

 

 

 

 

Raudona- šaltas. Geltona- šiltas. Žalia-karštas.

 

Kaip priskirti taškus?

 

  1. Nustatymai > Šalti kontaktai > Taškų skaičiavimas
  2. Paspauskite ant kriterijaus (pvz. industrija) > paspauskite "+" ikonėlę > priskirkite kriterijaus reikšmę > įrašykite taškų skaičių > spauskite išsaugoti. Galite priskirti bet kokį taškų skaičių, kuris gali būti tiek teigiamas tiek neigiamas.
  3. Kiekviename iš kriterijų galite priskirti tiek reikšmių kiek tik Jums atrodo esant reikalinga. 

 

 

 

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

1. Šaltų kontaktų vertė bus paskaičiuojama visiems naujiems šaltiems kontaktams, nepriklausomai nuo to ar jie buvo įvesti sistemoje rankiniu ar automatiniu būdu. 


2. Esantiems šaltiems kontaktams perskaičiuoti vertę galite sekdami šiuos žingsnius: atsidarykite šaltų kontaktų modulį > varnelėmis pažymėkite kontaktus, kuriems norite paskaičiuoti vertę, viršuje paspauskite mygtuką " Perskaičiuoti vertę"

 

 

 

Šaltų kontaktų sąraše spausdami ant "Vertė" galite rikiuoti šaltus kontaktus nuo didžiausios iki mažiausios vertės ir atvirkščiai. 

Taip pat šaltus kontaktus galite filtruoti pagal vertės reikšmes.

 

 


 

 SUSIJĘ STRAIPSNIAI:

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai