Kaip perduoti (deleguoti) mokėjimą kitam asmeniui?