Teamgate klientų aptarnavimas

Kaip veikia dublikatų atpažinimas šaltuose kontaktuose?

Giedre -

Teamgate CRM sistemoje įvedus naują arba importavus šaltų kontaktų sąrašą yra atpažįstami besidubliuojantys įrašai. Tai reiškia, jeigu bus naujų kontaktų, kurių duomenys sutaps, sistema Jums apie tai praneš. 

Kaip atpažįstami dublikatai

Šaltų kontaktų modulyje dublikatų atpažinimas veikia pagal šiuos kriterijus:

  • Įvesto šalto kontakto pavadinimas identiškas jau esančiam šaltam kontaktui.
    Tai reiškia, jog sutapti turi visi simboliai. Jeigu vienas kontaktas bus įvestas su kabutėmis, o kitas ne - tai nebebus identiškas pavadinimas.
  • Įvesto šalto kontakto el. paštas sutampa su jau esančio kontakto paštu. 
  • Įvesto šalto kontakto tel. numeris sutampa su jau esančio kontakto telefonu.

Jeigu įrašai dubliuojasi, Jūs apie tai būste informuoti papildomu raudonu skaičiumi, prie kontakto pavadinimo. Skaičius reiškia, kiek galimai besibubliuojančių įrašų yra rasta.

 

Papildoma informacija:

 

Jeigu Jūs turite papildomų klausimų dėl Šaltų kontaktų dublikatų, kreipkitės į Teamgate Klientų aptarnavimą el. paštu pagalba@teamgate.com.

 

Turite daugiau klausimų? Pateikti užklausą

Komentarai